BIDON netwerkmiddag levert veel op.

Is het inderdaad mogelijk om te komen tot een verbetering van het delen en hergebruiken van milieuhygiënische bodemdata? Welke kansen zijn er en welke knelpunten moeten dan nog uit de weg worden geruimd?

Op woensdag 12 oktober kwamen ruim 100 geïnteresseerden in Utrecht bijeen om van gedachten te wisselen over het doel en de aanpak van het programma BIDON. In plenaire sessies en thema-specifieke workshops is hierover uitgebreid met elkaar gesproken én gediscussieerd.

Uitkomst van de dag is in ieder geval een bevestiging van het nut van het programma en veel enthousiasme om er mee aan de slag te gaan. Dat enthousiasme is zowel binnen de programmaorganisatie BIDON aanwezig als bij de betrokken organisaties zoals gemeenten, netbeheerders en uitvoeringsdiensten. Desgevraagd bleken bijna alle aanwezigen de eigen organisatie te adviseren om aan te sluiten op de gemeenschappelijke voorziening voor het delen en hergebruiken van gegevens.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Er moet door heel veel verschillende partijen gewerkt worden aan de benodigde aanpassingen van informatiesystemen en werkprocessen. Dat brengt kosten met zich mee, het vraagt om het stellen van prioriteit en het maken van keuzen. Het programma neemt daarin al een coördinerende en aanjagende rol maar er is nog meer nodig!

Ruud Boot, programmamanager BIDON: ‘Als programmateam zijn we heel blij met alle inbreng die we hebben gekregen in de vorm van vragen, zorgen en suggesties. We brengen dit de komende weken nader in beeld en koppelen het resultaat terug middels een verslag op de website, een aangevulde FAQ en waar nodig een bijsturing van de aanpak.’

De presentaties zijn hier te downloaden.