De klankbordgroep is ingesteld voor advies en coördinatie over de drie verantwoordelijkheidsgebieden Gemeenschappelijke voorziening, Governance & Beheer en Ketenoptimalisatie. De leden van de klankbordgroep zijn grotendeels dezelfde als die hebben deelgenomen aan de regiegroep BIDON.

Aan de klankbordgroep hebben een bijdrage geleverd / leveren een bijdrage :

 • Jeanôt van Belkom (Provincie Noord-Holland)
 • Frank Otten (Waternet)
 • Henk van Bruchem (Netbeheer Nederland)
 • Annemarie Feitz  (Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holand-Noord)
 • Emile Hagelen (Provincie Gelderland)
 • Bart van Impelen (Omgevingsdienst Noordzeekanaal)
 • Jan Klein Kranenburg (Rijkswaterstaat), secretaris
 • Jan Mensink (Alliander)
 • Tjerk Postmus (Ziggo), voorzitter
 • Annemiek de Roo (Gemeente Zaanstad)
 • Arjen Wintersen (RIVM)
 • Ruud Boot (Programmamanager BIDON)

Zie ook de pagina ‘Wie is wie?’