De werkgroep Ketenoptimalisatie draagt zorg voor stakeholder analyse en -management, het keten-optimalisatieplan en een geactualiseerde business case.

Aan deze werkgroep hebben een bijdrage geleverd / leveren een bijdrage :

 • Paul Oude Boerrigter (VKB/Sweco)
 • Arthur Coevert (MWH)
 • Twan Gores (Liander)
 • Philip Hoek (OD Rivierenland)
 • Bart van Impelen (ODNZKG)
 • Jan Klein Kranenburg (Rijkswaterstaat)
 • Marielle de Kok (DCMR)
 • Wil Lambo (KPN)
 • Jasper van de Meulen (Gemeente Leeuwarden)
 • Edgar van Niekerk (Bouwend Nederland)
 • Frank Otten (Waternet)
 • Jurgen Pijpker (VvMA)
 • Marnix Mosselman (VvMA)
 • René Rummens (Antea)
 • Huib Schakenraad (PWN)
 • Erik Verhallen (Rijkswaterstaat)
 • Ria Volkers (Ministerie I&M)
 • Suzanne Bongers (Provincie Groningen)
 • Feyo Sickinghe (Groep Graafrechten)
 • Ruud Boot (Programmamanager BIDON)

Download het ketenoptimalisatieplan

Zie ook de pagina ‘Wie is wie?’