Inleiding organisatie

Voor het programma BIDON zijn drie werkgroepen ingericht:

Voor het bemensen van de werkgroepen is in eerste instantie gebruik gemaakt van de eerdere samenwerkingsverbanden (werkgroepen) binnen BIDON. De werkgroepen zijn waar nodig aangevuld met andere personen die hier een constructieve bijdrage aan leveren.