De werkgroep Governance & Beheer stelt de kaders op voor besturing, financiering en beheer van BIDON. Deze werkgroep draagt ook zorg voor inrichting van het samenwerkingsverband dat nodig is om tot uitvraag en gunning over te gaan voor de realisatie van BIDON.

Aan deze werkgroep hebben een bijdrage geleverd / leveren een bijdrage :

  • Gerlof Bierma (Groep Graafrechten)
  • Gilbert Boerekamp (Rijkswaterstaat)
  • Henk van Bruchem (Netbeheer Nederland)
  • Emile Hagelen (Provincie Gelderland)
  • Frank Lonnee (BOOG/Provincie Limburg)
  • Harke Tuinhof (WEB/Gemeente ‘s-Hertogenbosch)
  • Auke Oostra (Ministerie van I&M)
  • Ruud Boot (Programmamanager BIDON)

Zie ook de pagina Wie is wie?