De planning: in 2016 is de projectinitiatiefase en vindt besluitvorming plaats over realisatie en beheer van de gemeenschappelijke voorziening. Een brede vertegenwoordiging van de belanghebbenden is bij deze werkzaamheden betrokken.

Na instemming van alle partijen start volgens de planning in 2017 de realisatie. Naar verwachting gaat BIDON in 2018 in productie.

Planning