Een schat aan informatie bij overheid en netbeheerders

Gemeentes en provincies laten regelmatig milieu hygiënisch bodemonderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld in verband met bodemsanering of grondverzet. Deze bodemkwaliteitsgegevens worden bewaard in lokale of regionale ‘bodeminformatiesystemen’ (BIS). Belanghebbenden kunnen deze gegevens verkrijgen via bodemloketten. Indien gegevens van een groter gebied nodig zijn dan moeten deze bij verschillende overheden onder verschillende voorwaarden (zoals leges) worden opgehaald. Het verzamelen van al die gegevens is tijdrovend en kostbaar.

Netbeheerders (van bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water en telecom) werken regelmatig in de bodem voor aanleg en onderhoud van hun netten. Volgens de Arbowet is het verplicht om vooraf na te gaan wat de kwaliteit van de bodem is. Indien nodig moeten beveiligingsmaatregelen worden getroffen voor degenen die de werkzaamheden uitvoeren. Netbeheerders beschikken daarmee over uitgebreide gegevens van de bodemkwaliteit. Netbeheerders bewaren de bodemkwaliteitsgegevens zelf en delen deze momenteel nog niet. Als netbeheerders deze gegevens wel gaan delen, kan dat bodemonderzoek (en dus geld en tijd) besparen.

Introductie BIDON

Gemeenschappelijke voorziening BIDON

In 2014 is vastgesteld dat het voor alle partijen zeer profijtelijk is om samen te werken bij het ontsluiten van bodemkwaliteitsgegevens.

Als de overheid en de netbeheerders hun bodemkwaliteitsgegevens delen in een gemeenschappelijke voorziening, komt een einde aan de huidige fragmentatie van bodemgegevens en worden deze toegankelijk voor zowel publieke als private organisaties.

Hiermee zijn gegevens over de bodemkwaliteit voor alle partijen sneller en eenvoudiger te raadplegen tegen lagere kosten.

Voor wie?

Naast de overheid, netbeheerders en bodemadviesbureaus kunnen ook andere belanghebbenden,  zoals grondroerders, projectontwikkelaars, verzekeraars en makelaardij, toegang krijgen tot de bodemkwaliteitsinformatie.

Overheid en netbeheerders werken samen

In 2015 is bij de overheid het belang voor dit initiatief onderkend in de vorm van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020, waarin afspraken staan over de levering van bodemkwaliteitsgegevens aan de gemeenschappelijke voorziening. Voor een deel van de voorbereidingskosten is financiering toegezegd.

Bij de Netbeheerders is steun verkregen in de vorm van een ‘Intentieverklaring BIDON’ waarin medewerking aan het initiatief en een bijdrage voor een deel van de voorbereidingskosten is afgesproken.

Planning op hoofdlijnen

In 2016 is de projectinitiatiefase en vindt besluitvorming plaats over realisatie en beheer van de gemeenschappelijke voorziening. Een brede vertegenwoordiging van de belanghebbenden is bij deze werkzaamheden betrokken.

Na instemming van alle partijen start in 2017 de realisatie. Naar verwachting gaat BIDON in 2018 in productie.