Is data-aggregatie ook onderdeel van de broker (overzichtskaarten)?

Dat is aan de gegevensbroker zelf. BIDON stelt de ruwe data beschikbaar. De wijze van presentatie, bijvoorbeeld via een viewer of app op kaart,  zal afgestemd worden op de vraag van de afnemers.

Is de locatiebepaling (x,y en z-coördinaten) van boorpunten op basis van GPS voldoende nauwkeurig?

Of locatiebepaling op basis van GPS voldoende nauwkeurig is, is een belangrijke vraag. Bij gegevenshergebruik moet de gebruiker er wel vanuit kunnen gaan dat de gegevens van toepassing zijn op de betreffende locatie.

We kunnen vooropstellen dat GPS locatiebepaling tegenwoordig nauwkeurig genoeg mogelijk is. Zeker bij gebruik van (horizontale) steunzenders is een nauwkeurigheid op centimeters mogelijk. Enkel specifieke, locatiegebonden omstandigheden zoals dichte bebouwing kunnen verstorend werken.

Hardware

Belangrijker is echter met welke hardware de GPS-coördinaten worden geregistreerd. Bij veldwerk wordt vaak gebruik gemaakt van apparatuur zoals Psion of Panasonic. De nauwkeurigheid van ingebouwde GPS is volgens de specificaties van de fabrikant ongeveer 5 meter. Dit is niet erg nauwkeurig. Door vaker te meten kan deze nauwkeurigheid echter worden verbeterd. Ook wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van iPhone en iPad. De nauwkeurigheid van deze apparaten is beter. Dit omdat ze ook GSM en WiFi-signalen kunnen gebruiken om positieverificaties uit te voeren.

Daarnaast wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van externe GPS-apparatuur. Deze apparatur heeft  een nauwkeurigheid van <50 cm tot zelfs <10 cm. Apparatuur die vaak genoemd wordt is Leica, Topcon/Sokkia en Trimble.

Technische uitvoering

Samengevat: locatiebepalingen kunnen met GPS voldoende nauwkeurig uitgevoerd worden. Die  nauwkeurigheid hangt echter wel samen met de wijze waarop het veldwerkbureau deze (technisch) uitvoert. Als er twijfel is, kan het onderzoeksrapport worden opgevraagd om op basis van tekeningen de locatie van de boorpunten te verifiëren.

In welke formats zijn data uit BIDON straks beschikbaar?

BIDON zal met informatiesystemen van de gegevensbeheerders (overheid, adviesbureaus, sommige netbeheerders) gegevens uitwisselen via webservices (waarschijnlijk xml en/of gml berichten). Daarnaast zal iedere organisatie of persoon die interesse heeft in de gegevens van BIDON deze kunnen raadplegen via een informatiebrokervoorziening. Het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld PDOK één van de voorzieningen is die die rol krijgt. Hiermee liggen ook ontsluitingen in de vorm van bijvoorbeeld OGC-WFS Web Feature Service (WFS) binnen handbereik. We voorzien dat informatiebrokers de data uit BIDON mogelijk zullen verrijken met aanvullende gegevens. Deze gecombineerde datasets kunnen zodoende weer als informatieproduct beschikbaar gesteld worden via een viewer (weergave op kaart), webservice of downloadbaar bestand. In welke richting dit gaat ontwikkelen zal afhangen van de behoefte in de markt.

In de PSA is meer informatie hierover opgenomen, zie de pagina downloads.