Downloads (presentaties, documenten etc) van het programma BIDON vindt u op deze pagina.

BIDON film

Basispresentatie BIDON

Deze basispresentatie ontwikkelt doorlopend. Hier vindt u steeds de nieuwste versie.

2017-02-10 Basispresentatie BIDON

Inhoudelijke projectdocumenten

 1. Business case BIDON (2014)
 2. Convenant Bodem en Ondergrond 2016 – 2020 (+ uitvoeringsprogramma)
 3. Memo “Voorsorteren door juiste gegevensuitvraag” (voor netbeheerders)
 4. Keten-optimalisatieplan (2016)
 5. Verdieping Business Case BIDON (2017)
 6. Convenant, akte en toelichting voor programma BIDON (2017)
 7. Resultaten enquête VKB gebruik GPS

Projectmanagement documenten

Projectbrief (2015)

Documenten, specifiek behorend bij de marktconsultatie:

 1. PSA (Project Start Architectuur)
 2. Dataset BIDON 1.3
 3. Reactieformulier
 4. Presentatie WG GV (15-3)
 5. Verslag Werkgroep
 6. Verslag gespreksronde

BIDON informatie- en netwerkmiddag, 12 oktober 2016

Presentaties BIDON informatiemiddag 12 oktober

Presentaties Bodembreed

Presentaties BodemBreed 2016 (Relatie BIDON met BRO, Informatiehuis en Wbb-Ow)

Pers en publiciteit