BIDON film

Bekijk de BIDON film!

BIDON: Een gemeenschappelijke voorziening voor het delen en hergebruik van milieuhygiënische bodemdata.

Waarom? Voor wie? Hoe gaat dat er uit zien?  En wat is de stand van zaken?

Bekijk de BIDON animatiefilm. Binnen 3 minuten bent u helemaal op de hoogte!

Samen gebruik maken van bodemkwaliteitsgegevens

BIDON is een programma met als doel het hergebruik van milieuhygiënische bodemgegevens te verbeteren.

Dankzij het programma BIDON worden processen bij de overheid en bij het bedrijfsleven efficiënter en van een hogere kwaliteit, worden kosten in de keten lager en wordt werken in de grond veiliger.

BIDON creëert een brede gegevensbasis voor visie- en planvorming binnen het omgevingsbeleid, inclusief toezicht en handhaving.

Burgers, bedrijfsleven en overheden krijgen makkelijk en snel toegang tot milieuhygiënische bodemgegevens.

BIDON bereikt dit door een gemeenschappelijke voorziening te realiseren voor het delen en hergebruiken van milieuhygiënische bodemgegevens. De belanghebbende partijen passen daarop hun informatiesystemen en de werkprocessen aan.

BIDON werkt intensief samen met de betrokken partijen zoals gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, netbeheerders en bodemadviesbureaus voor de uitwerking en realisatie. BIDON is een initiatief van de overheid en netbeheerders.

Lees verder