In de periode van 11 juli t/m 5 augustus 2016 houdt het programma BIDON een (gesloten) marktconsultatie met als onderwerp de projectstartarchitectuur (PSA) en het daarin opgenomen functioneel ontwerp van de gemeenschappelijke voorziening van BIDON.

Het doel van de marktconsultatie is feedback uit de markt op te halen over het technisch ontwerp, het benodigde budget voor realisatie en de haalbaarheid van de planning. Het resultaat van de marktconsultatie wordt gebruikt voor een nadere onderbouwing van het benodigde budget (voor opname in programmaplan) en als bijdrage voor het programma van eisen voor de aanbesteding in 2017.

Lees verder