Netbeheerders kunnen nu al eenvoudige acties nemen om straks maximaal rendement uit BIDON te halen.

De acties hebben betrekking op de borging van de digitale gegevens die vrijkomen bij het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek.

Het gaat om de volgende acties:

  • correcte formulering van de gegevensuitvraag
  • goed archiveren van de aangeleverde bestanden
  • altijd een SIKB-xml bestand uitvragen

Lees het hele document

Het document is inmiddels onder de netbeheerders verspreid via de landelijke koepel PNBH (Platform Netbeheerders).